پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
​بازدید از محور تهران –قم

تاریخ انتشار: 1397/07/15

​بازدید از  محور تهران –قم  

مهندس نوروزی  مدیرکل راهداری وحمل و نقل جاده ای استان تهران  از محور تهران –قم  بازدید نمود و مصوباتی را اتخاذ کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان تهران مهندس نوروزی دراین بازدید اعزام پیمانکار گاردریل و تصمیم در مورد ادامه پروژه 

اجرای نبوجرسی مفصلی در آزادراه تهران قم را تاکید نمود.

 وی همچنین پیگیری ویژه مبنی بر برطرف نمودن خرابی و مشکلات ماشینهای اداری و تعمیر و عملیاتی نمودن ماشین آلات اداری را از اولویتهای مهم دانست و عنوان کرد 

برای تسریع در روند برگزاری مناقصه جهت بررسی مشکلات پیش آمده در کارخانه سیمان و رسیدگی به این موضوع پیمانکار راهداری سریعتر مشخص گردد .
مشخصات:
نظرات: *