معرفی کارکنان

 
  
  
  
  
  
  
  
تالیفات
سوابق تحصیلی
سوابق شغلی
عکس
سمتمدير كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران
دسته بندیحوزه مدیر کل
نامحیدر
نام خانوادگینوروزی
تلفن مستقیم021-77906644
تلفن داخلی304 - 303
تالیفات
سوابق تحصیلی
کارشناسی ارشد عمران
سوابق شغلی
 
عکس
سمترییس حراست
دسته بندیحوزه مدیر کل
ناممهدی
نام خانوادگیکجوری
تلفن مستقیم021-77911212
تلفن داخلی252-253
تالیفات
سوابق تحصیلی
سوابق شغلی
 
عکس
سمتمسئول دفتر
دسته بندیحوزه مدیر کل
نامحميد
نام خانوادگیاكبرزاده
تلفن مستقیم021-77906644
تلفن داخلی304 - 303
تالیفات
سوابق تحصیلی
سوابق شغلی
 
عکس
سمتمشاور فرهنگی مدیر کل و مسئول ارزیابی و رسیدگی به شکایات
دسته بندیحوزه مدیر کل
ناممحمود
نام خانوادگیمرادی
تلفن مستقیم021-77903799
تلفن داخلی321
تالیفات
سوابق تحصیلی
سوابق شغلی
 
عکس
سمتسرپرست اداره پیمان و رسیدگی
دسته بندیحوزه مدیر کل
ناممهناز
نام خانوادگیمولائی
تلفن مستقیم021-77927939
تلفن داخلی319
تالیفات
سوابق تحصیلی
سوابق شغلی
 
عکس
سمترئیس اداره برنامه و بودجه
دسته بندیحوزه مدیر کل
نامعبدالسعید
نام خانوادگیخانی
تلفن مستقیم021-77923464
تلفن داخلی212
تالیفات
سوابق تحصیلی
سوابق شغلی
 
عکس
سمتسرپرست اداره حقوقی
دسته بندیحوزه مدیر کل
نامجواد
نام خانوادگیمعرفی
تلفن مستقیم021-77923090
تلفن داخلی310
تالیفات
سوابق تحصیلی
کارشناس حقوق ثبت و اسناد و املاک
کارشناس ارشد حقوق عمومی
سوابق شغلی
مسئول حقوقی و ارزیابی منطقه شمال غرب کشور در شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"