اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران : معاون ایمنی، فنی و بهره برداری بازگشت به صفحه قبل
  
  
  
  
  
  
تالیفات
سوابق تحصیلی
سوابق شغلی
سمتمعاون فنی و نظارت
عکس
ناممحمد
نام خانوادگیفرج زاده
تلفن مستقیم021-77921827
تلفن داخلی337 - 336
تالیفات
سوابق تحصیلی
سوابق شغلی
 
سمترئیس اداره فنی و بهره برداری از راهها
عکس
ناممحمدجواد
نام خانوادگیولی پوری
تلفن مستقیم021-77905366
تلفن داخلی258
تالیفات
سوابق تحصیلی
سوابق شغلی
 
سمترئییس اداره فناوری و اطلاعات
عکس
نامعلی
نام خانوادگیفرح کیش
تلفن مستقیم021-77926651
تلفن داخلی210
تالیفات
سوابق تحصیلی
سوابق شغلی
 
سمتسرپرست مرکز مدیریت راهها
عکس
ناممیثم
نام خانوادگیعلیجانی
تلفن مستقیم021-77909080
تلفن داخلی327
تالیفات
مقاله ISI تحلیل ارتعاشات فوندانسیون های بتنی تقویت شده با نانو ذرات سیلیس به صورت تصادفی
سوابق تحصیلی
کاردانی کارهای عمومی ساختمان
کارشناسی عمران - عمران
کارشناس ارشد عمران – سازه
سوابق شغلی
کارشناس اداره حریم اداره راه و ترابری شهرستان تفرش
کارشناس اداره حریم اداره راه و ترابری شهرستان های زرندیه- ساوه - غرق آباد
کارشناس ماده 35 اداره راه و شهرسازی شهرستان ساوه
کارشناس ماده 35 و حریم اداره راه و شهرسازی شهرستان بهارستان و رباط کریم
کارشناس حریم و ابنیه اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان رباط کریم
کارشناس اداره ایمنی و ترافیک اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران
سرپرست اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان اسلامشهر
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"