معرفی کارکنان

 
  
  
  
  
  
  
  
تالیفات
سوابق تحصیلی
سوابق شغلی
سمتمعاون راهداری
دسته بندیمعاونت راهداري
نامعادل
نام خانوادگیمصدقی
تلفن مستقیم021-77909976
عکس
تلفن داخلی240
تالیفات
سوابق تحصیلی
سوابق شغلی
 
سمترئیس اداره ایمنی و حریم راه
دسته بندیمعاونت راهداري
نامولی اله
نام خانوادگینورالهی
تلفن مستقیم021-77923833
عکس
تلفن داخلی235
تالیفات
سوابق تحصیلی
سوابق شغلی
 
سمترییس اداره نگهداری ابنیه فنی راهها
دسته بندیمعاونت راهداري
نامفرشاد
نام خانوادگییوسفی
تلفن مستقیم021-77909096
عکس
تلفن داخلی234
تالیفات
سوابق تحصیلی
سوابق شغلی
 
سمتسرپرست اداره ماشین آلات
دسته بندیمعاونت راهداري
ناممحمدعلی
نام خانوادگیکوثری
تلفن مستقیم021-77938283
عکس
تلفن داخلی177
تالیفات
سوابق تحصیلی
سوابق شغلی
 
سمترئیس اداره نگهداری راهها
دسته بندیمعاونت راهداري
نامامیر
نام خانوادگیمهر آرا
تلفن مستقیم021-77923959
عکس
تلفن داخلی275
تالیفات
سوابق تحصیلی
سوابق شغلی
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"